Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
6322 f6a3 350
Reposted frombanshe banshe vialekkaprzesada lekkaprzesada
wruchujednostajniepopierdolonym
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith
wruchujednostajniepopierdolonym
- Jak jest?
- Inaczej.
- Lepiej?
- Chyba? Dowiem się, gdy przyjdzie czas na cierpienie.
— Ochocki, Vithren, "Teraz tak mówisz"
Reposted fromvith vith
wruchujednostajniepopierdolonym
Ciepły prysznic, zimne powietrze, jej dłonie. Są sposoby na ciało, są sposoby na ducha. Ona jest sposobem na mnie.
Nareszcie.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith
wruchujednostajniepopierdolonym
Nie mamy serc. W piersiach tulimy do krwi napalm i kwas, i podciśnieniowe bomby rtęciowe, obracamy liczniki odległości do siebie, potencjometry o skalach opisanych imionami, zaciskamy posiniaczone pięści, otwieramy ołowiane komory pełne łusek gorących od wódki, pocałunków i potu, i zimne od strachów większych niż to łóżko, ten pokój, to mieszkanie, ten dom, ulica, miasto - mniejszych od tego co mamy do siebie, co mamy w piersiach zamiast serc.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith
wruchujednostajniepopierdolonym
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith
wruchujednostajniepopierdolonym
Nigdy nie ufaj komuś, kto już tobą nie jest.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith
wruchujednostajniepopierdolonym
2664 1db1 350
Colorful Ilulissat, Greenland 
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
5176 a77b 350
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
wruchujednostajniepopierdolonym
2731 cc6e 350
Reposted fromhysterie hysterie vialekkaprzesada lekkaprzesada
wruchujednostajniepopierdolonym
8638 8aa5 350
Reposted fromhysterie hysterie vialekkaprzesada lekkaprzesada
1246 2a25 350
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viajossie jossie
4730 69f9 350

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viajossie jossie
8680 98da 350

305puta:

Twin Peaks (1990-1991)

Reposted fromLittleJack LittleJack viajossie jossie
wruchujednostajniepopierdolonym
4842 30cc 350
Reposted fromkaiee kaiee viajossie jossie
wruchujednostajniepopierdolonym
9296 4ced 350
Reposted fromverronique verronique viajossie jossie
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromshakeme shakeme viajossie jossie
5857 5ceb 350
Reposted fromerial erial viajossie jossie
wruchujednostajniepopierdolonym
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl