Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
8495 c64c 350
Reposted fromslodziak slodziak viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
8722 4b13 350
Reposted fromliczbapi liczbapi viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viapiehus piehus
1054 5572 350
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna viashitsuri shitsuri
wruchujednostajniepopierdolonym
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viashitsuri shitsuri
wruchujednostajniepopierdolonym
3311 5a23 350
Reposted fromjethra jethra viapiehus piehus
1054 5572 350
wruchujednostajniepopierdolonym
2275 a6f9 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazwariowalam zwariowalam
wruchujednostajniepopierdolonym
4579 e5d6 350
Reposted fromkarahippie karahippie viajossie jossie
wruchujednostajniepopierdolonym
2712 691b 350
Reposted fromxalchemic xalchemic viatereseek tereseek
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
wruchujednostajniepopierdolonym
7933 3440 350
Reposted frompannakreatura pannakreatura viakangurek kangurek
1318 795d 350
wruchujednostajniepopierdolonym
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl