Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

7545 f221 350
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
wruchujednostajniepopierdolonym
1740 45b1 350
wruchujednostajniepopierdolonym
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?
To nie był dzień, to była noc.
wruchujednostajniepopierdolonym
0032 80e1 350
Reposted fromzie zie viakangurek kangurek
6584 528c 350
Reposted fromturquoise turquoise viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
6188 c7e0 350
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
7605 f02a 350
To the bone (2017)
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
wruchujednostajniepopierdolonym
7360 1812 350

petalier:

@weheartit /entry/251668212

July 13 2017

wruchujednostajniepopierdolonym

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaanorexianervosa anorexianervosa
1505 b70f 350
Reposted fromkattrina kattrina viaanorexianervosa anorexianervosa
wruchujednostajniepopierdolonym
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
wruchujednostajniepopierdolonym
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaanorexianervosa anorexianervosa
wruchujednostajniepopierdolonym
5949 d0d3 350
Reposted fromGIFer GIFer viazwariowalam zwariowalam
wruchujednostajniepopierdolonym
3632 dbce 350
wruchujednostajniepopierdolonym
0199 21f8 350
Reposted fromakunin akunin viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl