Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

4755 b9ff 350
Reposted fromLittleJack LittleJack viajossie jossie
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
4439 7acf 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
5710 50cd 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Play fullscreen
Ach Nie Mnie Jednej 
Reposted frommelan melan
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
0436 f06f 350
Reposted fromtfu tfu viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromKara1969 Kara1969 viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
8692 5bcb 350
Reposted fromonionrings onionrings viagoszko goszko
4986 cb5d 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana

June 09 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
7655 d1b5 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyrlane satyrlane
wruchujednostajniepopierdolonym
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viasatyrlane satyrlane
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromFlau Flau viamiamor miamor
wruchujednostajniepopierdolonym
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl