Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

wruchujednostajniepopierdolonym
9163 e13f 350
N/Y Line 6 
at 23 Street Station to Downtown
Reposted fromEmisja Emisja vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Nosowska
wruchujednostajniepopierdolonym
8848 38a5 350
Reposted fromxanth xanth viapolciak polciak

October 15 2019

wruchujednostajniepopierdolonym
2907 d4e3 350
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

October 14 2019

wruchujednostajniepopierdolonym
5946 5425 350
Forrest cabin
Reposted fromwhats whats viasarkastyczna sarkastyczna
wruchujednostajniepopierdolonym
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viasarkastyczna sarkastyczna
wruchujednostajniepopierdolonym
1312 7651 350
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
7365 4786 350
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viajamaicanbeat jamaicanbeat
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir viajamaicanbeat jamaicanbeat
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
6492 22b8 350
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasarkastyczna sarkastyczna
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
wruchujednostajniepopierdolonym
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viasarkastyczna sarkastyczna
wruchujednostajniepopierdolonym
6624 df0d
Reposted fromtichga tichga viasarkastyczna sarkastyczna
2841 c798 350

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viasarkastyczna sarkastyczna
wruchujednostajniepopierdolonym
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
wruchujednostajniepopierdolonym
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
wruchujednostajniepopierdolonym
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl