Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
7948 f008 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
wruchujednostajniepopierdolonym
2652 454a 350
Reposted fromdivi divi viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
wruchujednostajniepopierdolonym

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
wruchujednostajniepopierdolonym
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
3058 90ed 350
Reposted fromsometimestheywin sometimestheywin viasanitas sanitas
wruchujednostajniepopierdolonym
2721 df55 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
wruchujednostajniepopierdolonym
2720 8587 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
wruchujednostajniepopierdolonym
4241 e828 350
w każdej sekundzie
wruchujednostajniepopierdolonym
0412 6488 350
Reposted frommagicvortex magicvortex viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
6094 7f55 350
Reposted frombrumous brumous viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
wruchujednostajniepopierdolonym

Odpowiedzi bolą.

— Dlatego nie pytam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
wruchujednostajniepopierdolonym
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
wruchujednostajniepopierdolonym
Już nie pamiętam
Jak było źle
O co nam poszło
Zgubiłem się

I gdybym mógł
Cofnąłbym czas
Chciałbym to przeżyć
Kolejny raz
Czułem najmocniej
I tego mi brak
— Kortez
Reposted fromakward akward
wruchujednostajniepopierdolonym
1919 4280 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
wruchujednostajniepopierdolonym
1970 b9d4 350
Reposted fromdesinteressement desinteressement
wruchujednostajniepopierdolonym
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
wruchujednostajniepopierdolonym
5477 4c3e 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl