Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

1834 1d91 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
wruchujednostajniepopierdolonym
7287 c46b 350
Reposted fromSzczurek Szczurek viapoziomki poziomki
3382 4913 350

stolenvaporwave:

/u/adventure_hat

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viapoziomki poziomki
wruchujednostajniepopierdolonym
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viapoziomki poziomki
wruchujednostajniepopierdolonym
8795 d5a1 350
9667 cd84 350
Reposted frombrumous brumous viapoziomki poziomki
wruchujednostajniepopierdolonym
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoziomki poziomki
wruchujednostajniepopierdolonym
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapoziomki poziomki

September 17 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaretro-girl retro-girl
wruchujednostajniepopierdolonym
6548 9131 350
Reposted fromretro-girl retro-girl
wruchujednostajniepopierdolonym
7789 e8b2 350
Reposted fromkarahippie karahippie via2708 2708
9772 01dc 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9825 b29e 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9855 78cf 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9883 4b50 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9920 cfff 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9949 e22c 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9957 cb9b 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
wruchujednostajniepopierdolonym

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
6923 0a25 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl