Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
wruchujednostajniepopierdolonym
Dobry seks rozładowuje napięcia, leczy frustracje oraz eliminuje niepotrzebny stres.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK vianicdostracenia nicdostracenia

September 19 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
6027 e59e 350
wruchujednostajniepopierdolonym
8510 1572 350
Zulczyknj
wruchujednostajniepopierdolonym
9350 7078 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastrzepy strzepy
wruchujednostajniepopierdolonym
4703 fd6c 350
wruchujednostajniepopierdolonym

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

wruchujednostajniepopierdolonym
3312 13f2 350
Reposted fromyikes yikes viawerterowska werterowska
wruchujednostajniepopierdolonym
5308 be4f 350
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaMissMurder MissMurder
wruchujednostajniepopierdolonym
1441 b949 350
Reposted frompiehus piehus viaMissMurder MissMurder
0190 df8c 350
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMissMurder MissMurder
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromshakeme shakeme viaMissMurder MissMurder
wruchujednostajniepopierdolonym
3212 43fa 350
Reposted fromoutoflove outoflove viaMissMurder MissMurder
wruchujednostajniepopierdolonym
6024 6797 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
4589 4456 350
Reposted fromtojika4 tojika4 viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
4210 44e0 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
4280 6b88 350
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl