Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
5847 05ef 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMonia94 Monia94
wruchujednostajniepopierdolonym
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
7037 1b24 390
wruchujednostajniepopierdolonym
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viazycienaspsuje zycienaspsuje
wruchujednostajniepopierdolonym
5660 94de 390
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje
8266 02ab 390
Reposted fromerial erial viazycienaspsuje zycienaspsuje
wruchujednostajniepopierdolonym
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromoll oll viazycienaspsuje zycienaspsuje
wruchujednostajniepopierdolonym
Czy w moim życiu pojawi się człowiek, który mnie nie zawiedzie? Czy wszyscy ludzie to takie gnoje?
4902 7f22 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
3385 09d2 390
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
Popsułam wszystko, na czym najbardziej mi zależało...
— kolejny raz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
2958 5f9f 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
8304 9c07 390
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viagoszko goszko
6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
1700 9661 390
Reposted fromveridiana veridiana viagoszko goszko
6832 d064 390
Reposted fromkimik kimik viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl