Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
5287 346f 350
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
wruchujednostajniepopierdolonym
[...] kiedy coś nas nas nęci wystarczająco długo i nieodparcie, na ogół się temu poddajemy.
— Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
2688 3d8c 350
Reposted fromgh0re gh0re vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
0002 e199 350
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne

July 07 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
0499 8eaa 350
Reposted fromowca owca vialaparisienne laparisienne

July 03 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
3469 0d0e 350
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viaAmericanlover Americanlover

July 02 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
9941 d76b 350
Reposted frompulperybka pulperybka vialentilcia lentilcia
9190 c87c 350
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
4366 8d21 350
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaadeee adeee
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromdreamadream dreamadream viaadeee adeee
wruchujednostajniepopierdolonym
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
Reposted fromcarduelis carduelis viaadeee adeee
wruchujednostajniepopierdolonym
4338 0064 350
Reposted fromryfik ryfik viaadeee adeee
wruchujednostajniepopierdolonym
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaadeee adeee
wruchujednostajniepopierdolonym
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaadeee adeee
wruchujednostajniepopierdolonym
5308 be4f 350
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaadeee adeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl