Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

wruchujednostajniepopierdolonym
6845 3ab4 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym

February 13 2019

wruchujednostajniepopierdolonym
6989 b501 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
6498 0ce7 350
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
7452 eacf 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
Francuski poradnik dla kobiet:
1. jeśli robisz to dla zabawy - wypluwaj,
2. jeśli z miłości - połykaj,
3. jeśli chcesz się pośmiać - przed połknięciem wymieszaj w ustach.

Tak właśnie degustuje się wino!
— Perwersyjni.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
Było, nie minęło
wruchujednostajniepopierdolonym
7336 41fa 350
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
8950 5a32 350
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
7602 bf14 350
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
6689 9468 350
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname vialaparisienne laparisienne
6357 ad06 350
Reposted fromkulamin kulamin vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
Lepiej zachować w głowie wyobrażenia niż prawdziwe wspomnienia.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
0044 0bf2 350
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
6114 8b6d 350
wruchujednostajniepopierdolonym
4240 0e44 350
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl