Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)

December 05 2017

0729 bdf1 350
Reposted fromdivi divi viaanorexianervosa anorexianervosa
wruchujednostajniepopierdolonym
2634 72cc 350
Julian Tuwim
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
7093 5431 350
8129 15af 350
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazwariowalam zwariowalam
7611 0b5d 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viazwariowalam zwariowalam
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viatereseek tereseek
3136 7d7f 350
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
7038 20fc 350
Reposted fromirolenze irolenze vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
9488 a5cd 350
wruchujednostajniepopierdolonym
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
wruchujednostajniepopierdolonym
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
wruchujednostajniepopierdolonym
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
wruchujednostajniepopierdolonym
5574 9799 350
Reposted fromkatsiu katsiu viadancingwithaghost dancingwithaghost
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
5490 1336 350
Reposted fromZircon Zircon viadancingwithaghost dancingwithaghost
wruchujednostajniepopierdolonym
8873 4a00 350
Reposted fromgrobson grobson viakurka kurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl