Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

wruchujednostajniepopierdolonym
3125 b5a6 350
Reposted fromnapiechote napiechote viapoziomki poziomki
wruchujednostajniepopierdolonym
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viapoziomki poziomki
wruchujednostajniepopierdolonym
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
9776 b5b9 350
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
0407 dbb6 350
Wrocław
wruchujednostajniepopierdolonym
3123 290e 350
Reposted frommangoe mangoe vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
4241 a4bd 350
Reposted fromyikes yikes vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
7414 74f3 350
wruchujednostajniepopierdolonym
1708 3582 350
Reposted fromipo ipo vialaparisienne laparisienne
7330 c229 350

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy  (2013)

Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
- Będziesz szczęśliwa - powiedziało Życie. - Ale najpierw nauczę cię być silną.
wruchujednostajniepopierdolonym
5324 1890 350
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
2870 cc07 350
Reposted fromgodflesh godflesh viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
9587 52d1 350
Reposted fromqcharska qcharska viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
8088 e579 350
Reposted fromdranger dranger viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
8613 7242 350
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viazapachsiana zapachsiana
7945 fd85 350
Reposted fromgoetze goetze viaseleneskin seleneskin
wruchujednostajniepopierdolonym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl