Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
6588 efb7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatereseek tereseek
wruchujednostajniepopierdolonym
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
2511 58d7 390
Reposted fromroxanne roxanne viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
9417 1deb 390
Reposted frompeper peper viagoszko goszko
wruchujednostajniepopierdolonym
7812 f21a 390
Reposted fromznikajac znikajac viagoszko goszko
6491 2af2 390

yuuripean:

chickenfluffbutts:

some-things-stay-sweet-forever:

fucking owned. demolished.

a game i can never win

@tiniest-jo
wruchujednostajniepopierdolonym
7723 217d 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viatereseek tereseek

April 22 2017

Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
wruchujednostajniepopierdolonym
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
wruchujednostajniepopierdolonym
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
wruchujednostajniepopierdolonym
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
wruchujednostajniepopierdolonym
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
2998 9105 390

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

wruchujednostajniepopierdolonym
5161 670e 390
Reposted fromtfu tfu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
wruchujednostajniepopierdolonym

April 17 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
3261 1415 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat
wruchujednostajniepopierdolonym
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl