Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

wruchujednostajniepopierdolonym
0064 8e64 350
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
8336 b2d5 350
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromshakeme shakeme viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
0240 41e3 350
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
7375 718e 350
Reposted fromkrainakredek krainakredek viazapachsiana zapachsiana
2397 2d95 350
Reposted frommsto msto viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
wruchujednostajniepopierdolonym
5712 e451 350
Reposted fromTamahl Tamahl viaskraweksiebie skraweksiebie
wruchujednostajniepopierdolonym
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaskraweksiebie skraweksiebie
wruchujednostajniepopierdolonym
0456 8137 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym
5917 31a4 350
Reposted fromtfu tfu vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym
6410 7055 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym
8730 d9f5 350
wruchujednostajniepopierdolonym
7575 aaee 350
Reposted fromtichga tichga vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
3319 4107 350
Reposted frompiehus piehus vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 15 2019

8554 beb9 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
5287 08c9 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl