Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
5758 e76d 350
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
wruchujednostajniepopierdolonym
5519 5570 350
Reposted fromwentyl wentyl viaiamnotarobot iamnotarobot
wruchujednostajniepopierdolonym
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
5374 4cbc 350
wruchujednostajniepopierdolonym
6683 d899 350
Ciekawe ile w tym prawdy
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
wruchujednostajniepopierdolonym
2498 dfd9 350
Reposted fromonlyman onlyman viaSantigold Santigold
wruchujednostajniepopierdolonym
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
wruchujednostajniepopierdolonym
7306 576a 350
Reposted frommaruuda maruuda viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
wruchujednostajniepopierdolonym
4704 2038 350
Reposted fromproof proof viamywonderland mywonderland
wruchujednostajniepopierdolonym
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
wruchujednostajniepopierdolonym
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
wruchujednostajniepopierdolonym
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym
Inteligentna kobieta nie będzie na siłę szukać adoracji i łykać byle jakich słów od facetów. Ona nie potrzebuje przelotnych uczuć i tanich adoratorów. Wymaga szczerości, zdecydowania i zaangażowania. Nie da się oszukiwać. Nawet jeśli raz popełniła błąd, zaufała komuś (bo najzwyczajniej w świecie miała dobre serce), a ktoś to zaufanie wykorzystał i zdeptał – to ona uczy się na błędach. Nie da się drugi raz okłamywać, nie da sobą manipulować i nie pozwoli nikomu się wykorzystywać. Nie da kolejnej szansy zwykłemu pajacowi, a każdego kolejnego klauna rozgryzie momentalnie.
— Rafał Wicijowski fragment Lekcji 21 z książki "Oczami Mężczyzny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
wruchujednostajniepopierdolonym

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaAmericanlover Americanlover
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
1199 000d 350
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
wruchujednostajniepopierdolonym
5716 a8cc 350
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl